ცოდნის ბაზა

ჩვენი პუბლიკაციები,სტატიები,კვლევები და გაიდლაინები

მიზანშეწონილობის კვლევა ენერგო-სადგური ბორჯომი -ინგ.

მიზანშეწონილობის ანგარიშში დეტალურად არის განხილული ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებულ ლოკაციაზე განახლებად ენერგიებზე ორგანიზებული საუბნო მიკროენერგომენეჯმენტის სისტემის მოწყობის შესაძლებლობა (ინგლისური ვერსია).
Download

მიზანშეწონილობის კვლევა ენერგო-სადგური ბორჯომი-ქართ.

მიზანშეწონილობის ანგარიშში დეტალურად არის განხილული ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებულ ლოკაციაზე განახლებად ენერგიებზე ორგანიზებული საუბნო მიკროენერგომენეჯმენტის სისტემის მოწყობის შესაძლებლობა (ქართული ვერსია).
Download

კლინიკური მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი (თოდუას კლინიკა) ენერგოაუდიტი-ქართ.

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია კვლევები, რომლებიც ემსახურება კლინიკის ხარჯების ოპტიმიზაციის სცენარების განხილვას და სტრატეგიულად მისაღები ენერგეტიკული კონცეფციის შემუშავებას.
Download

მდგრადი შენობის კონცეფცია-ქართ/ინგ.

მდგარდი მშენებლობის და არქიტექტურის პრინციპების ბილინგვალური მოკლე მიმოხილვა, ანალიზი.
Download

მწვანე ტექნოლოგიების გზამკლვევი ნაწილი II

მწვანე ტექნოლოგიების გზამკვლევი წარმოდგენილია ორ ნაწილად და გათვლილია საჯარო სკოლების დამმამთავრებელ კლასებში ფორმალური და არაფორმალური სასწავლო კურსის ჩატარებისთვის. შესაძლებელია ამ კურსის ინტეგრირება ცალკეულ დისციპლინებთან და სასკოლო საზოგადოებრივ აქტივობებთან.
Download

მწვანე ტექნოლოგიების გზამკლვევი ნაწილი I

მწვანე ტექნოლოგიების გზამკვლევი წარმოდგენილია ორ ნაწილად და გათვლილია საჯარო სკოლების დამმამთავრებელ კლასებში ფორმალური და არაფორმალური სასწავლო კურსის ჩატარებისთვის. შესაძლებელია ამ კურსის ინტეგრირება ცალკეულ დისციპლინებთან და სასკოლო საზოგადოებრივ აქტივობებთან.
Download

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში განახლებადი წყაროების ენერგორესურსების შესწავლის მიზნით
Download

ქედა სკოლების ინსპექტირება

ქედის მუნიციპალიტეტში შერჩეულ საჯარო სკოლების ენერგო დნახარჯების შემცირების მიზნით ჩატარებული ინსპექტირებისშედეგები
Download

რაბათის ციხე მინათების საკონსულტაციო პროექტი

ქ. ახალციხეში რაბათის ციხე-კოშკის კედლების და ეზოს მინათების სისტემების ენერგოდანახარჯების შემცირების შესაძლებლობები
Download

მცხეთა-მთიანეთი წინასაპროექტო კვლევა

წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში განახლებადი წყაროების ენერგორესურსების მიზანშეწონილობის კვლევის ამოცანების განსასაზღვრად
Download

მწვანე საბავშვო ბაღი

ქ. თბილისში, დ. აბაშიძის ქ.#4 -ში მდებარე # 95-ე მუნიციპალური საბავშვო ბაღის შენობის ენერგოგაუმჯობესების ხელშემწყობი ღონისძიებები.
Download

საბავშვო ბაღების პროგრამულიდოკუმენტი

ქ. თბილისის საბავშვო ბაღების შენობების დაბალემისიებიანი რეაბილიტაციის პროგრამა
Download

მწვანე ქუჩა კარგალეთლი

„მწვანე ქუჩის“ მოწყობის იდეა წარმოადგენს პილოტ-პროექტს, რომელიც ემსახურება ურბანულ სივრცეში „ცხოვრების მწვანე წესის“ დამკვიდრებას და ამ მიზნით საქართველოს დედაქალაქში მდგრადი ურბანული გარემოს თანდათანობით უზრუნველყოფას, სადაც ეკოლოგიის გაუმჯობესების მიზნით, გაერთიანებული იქნება მწვანე არქიტექტურის, ინჟინერიისა და ბიოლოგიის პრინციპები.
Download

Annexes part 1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის და რაიონული გამგეობების ადმინისტრაციული შენობების ენერგოაუდიტორული შეფასება
Download

Annexes part 2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის და რაიონული გამგეობების ადმინისტრაციული შენობების ენერგოაუდიტორული შეფასება
Download

Project city hall

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის და რაიონული გამგეობის ადმინისტრაციული შენობების ენერგოაუდიტორული შეფასება
Download

ბიომასის წარმოებისა და უტილიზაციის მიზანშეწონილობის დეტალური შესწავლა

ბიომასის წარმოებისა და უტილიზაციის მიზანშეწონილობის დეტალური შესწავლა (ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასება) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის
Download

GEChapter 6 Illustration

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში მყარი ბიომასის კოლექციის, ბიოენერგიის წარმოების და დისტრიბუციის ტექნოლოგიური გეგმები
Download

საკონფერენციო სივრცის დაჯავშნა

დაჯავშნეთ ჩვენი მწვანე საკონფერენციო ოთახები თქვენი კორპორატიული ღონისძიბების, ტრეინინგებისა და ვორქშოფებისთვის.

დაჯავშნა

0
    0
    ESCO-S Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop