პროექტები

Esco-S მდგრადი პროექტები

გორი, საქართველო

იძულებთ გადაადგილებულ პირთა დასახლება.

გახსნის თარიღი: 2009| დანიშნულება: საცხოვრებელი კომპლექსი |პროექტირება: შპს ესკო-ს

პროექტი ითვალისწინებდა იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის 300 სახლის მშენებლობა შემჭიდროვებულ ვადებში (180 დღე). ასეთი მოკლე ვადების პირობებში, სახურავის კონსტრუქცია სხვა სამუშაოების პარარელურად უნდა განხორციელებულიყო. სპეცილური შემაერთებლების გამოყენებამ საშუალება მოგვცა გვეწარმოებინა ქარხნული წარმოების გადახურვის ფერმები. ასეთმა მიდგომამ უზრუნველყო სახელშეკრულებო ვადებში სამუშაოების შესრულება.

თბილისი, საქართველო

ახალი ტექნოლოგიების ცენტრი ქ. თბილისში

ექსპლოატაციაში გაშვება:  2014 | გამოყენება: საოფისე | პროექტირება: შპს Esco-S

ახალი ტექნოლოგიების ცენტრი პირველი მასშტაბური რეგისტრირებული მწვანე  პროექტია კავკასიაში, რომელიც აერთიანებს მდგრადი არქიტექტურისა და ინოვაციური საინჟინრო ტექნოლოგიების მეთოდოლოგიებს.

ახალი ტექნოლოგიების ცენტრის დაგეგმვისა და მშენებლობის დროს კომპანიამ გამოიყენა ინოვაციური სამშენებლო ტექნოლოგიები და მწვანე არქიტექტურის პრინციპები.

დიდი ყურადღება დაეთმო სამშენებლო მასალების მეორად გამოყენებას. შენობაში მაქსიმალურად გამოიყენება ბუნებრივი ვენტილაცია და მზის განათება. ცენტრი აღჭურვილია წვიმის წყლის შეგროვების სისტემით, მწვანე სახურავებისა და ჩამდინარე წყლების გაწმენდით, რაც უზრუნველყოფს შენობის დამოუკიდებლობას ცენტრალური წყალმომარაგებისგან. მაღალი საიზოლაციო დონის მისაღწევად, შენობა აღჭურვილია საიზოლაციო პანელებისა და ვენტილირებადი ფასადების სისტემებით.

განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიები, როგორიცაა ქარის გენერატორები, მზის მილები და მზის ენერგიის კოლექტორები, გამოიყენება შენობის ენერგოდამოუკიდებულების შესამცირებლად. ამ შენობის კიდევ ერთი საინტერესო მახასიათებელია კედლის ჰიბრიდული კონსტრუქციის  გამოყენება, რომელიც აერთიანებს რკინაბეტონს ხის ჩარჩოსთან. იატაკის ფერმების გამოყენებამ საშუალება მისცა საინჟინრო გუნდს მიეღწია თავისუალი გეგმარებისთვის.

ბეირუთი, ლიბანი

მწვანე სოციალური საცხოვრებლის პროექტი 1500 ოჯახისთვის

გახსნის თარიღი: 2014 წელი | დანიშნულება: საცხოვრებელი სახლი | პროექტირება: შპს ესკო-ს

შპს Esco-S-ის ერთ-ერთი პროექტი 2013-2014 წლებში ეკოლოგიური (მწვანე) საცხოვრებლის მოწყობას ითვალისწინებდა ლიბანის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტბში. პროექტი შესრულებულია შპს Esco-S-ის მიერ Green Future Lebanon Holding-ის დაკვეთით. მისი ინტერესი არის 1500 საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა სხვადასხვა სოციალური ჯგუფისთვის ლიბანის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. საცხოვრებელი სახლი უნდა აკმაყოფილებდეს მდგრადი მშენებლობის სტანდარტებს და წარმოადგენდეს დაბალი ემისიის შენობებს. პროექტი არის კომერციული და მოიცავს ბენეფიციარის მიერ დანახარჯების 70%-ით დაფინანსებას, დანარჩენი ხარჯები თანადაფინანსებულია გაეროს განვითარების პროგრამისა და ლიბანის მთავრობის მიერ.

საცხოვრებელი დაპროექტებულია ლიბანის ეთნოგრაფიული, გეოგრაფიული და გეოფიზიკური მოთხოვნების გათვალისწინებით. მშენებლობის მეთოდოლოგია დაფუძნებულია  ბრიტანულ და ევროპულ სამშენებლო ნორმებზე.

მშენებლობის პროცესშში  განხორციელდა ლიბანში ევროპული სამშენებლო ტექნოლოგიების (ასაწყობი შენობის კომპონენტები, კარები, ფანჯრები, სართულისა და სახურავის ფერმები, კედლის პანელები, საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენების გადამუშავება და ა.შ.) დანერგვა შესაბამისი სასწავლო კურსების ორგანიზების გზით.

პროექტი ეფუძნება ჭკვიანი სახლის პრინციპს და უზრუნველყოფს: წყლის რესურსების მოხმარების, ნახშირბადის გამონაბოლქვების შემცირების, ნარჩენების მართვის, ელექტროენერგიის მოხმარების და ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი საცხოვრებლის ღირებულებების ოპტიმიზაციას  მშენებლობისა და ექსპლოატაციის  პერიოდის განმავლობაში.

თელავი, საქართველო

განახლებად ენერგიაზე ოპერირებული ენერგო კოშკი ქალაქ თელავის ცენტრში

ექსპლოატაციაში გაშვება: 2017 | დანიშნულება: შესაძლებლობების დემონსტრაცია | პროექტის იდეა და შესრულება: შპს Esco-S

დამკვეთი: დაბალი ემისიების განვითარების სტრატეგიების (EC-LEDS) გაძლიერება, სუფთა ენერგიის პროგრამა, Winrock International

პროექტის ბენეფიციარი: თელავის მუნიციპალიტეტი

ენერგიის ცენტრალური კომპონენტები:

 1. მცირე ზომის ქარის ტურბინა

ფოტოელექტრული პანელები

კვების ელემენტი

მზის კოლექტორები თბური  ენერგიისთვის

სითბოს ტუმბო (ერთობიან მზის გათბობასთან გეო-მზის სისტემის შესაქმნელად)

ბუფერული ავზი

წყლის გამაცხელებელი ავზი

ენერჯი ცენტრალი განახლებადი ენერგიით მუშაობს თელავის ცენტრში.

Energy Central  წარმოადგენს განახლებადი ენერგიის წყაროების შერეულ გამოყენებას:

 • ქარი ელექტროენერგიის წარმოებისთვის
 • მზის ელექტროენერგიის წარმოებისთვის
 • მზის თერმული ენერგიის წარმოებისთვის
 • გარემო თერმული ენერგიის წარმოებისთვის

წლიური თბოენერგიის გამომუშავება შეფასებულია 48180 კვტ/სთ, ხოლო ელექტროენერგია 12400 კვტ/სთ.

საპროექტო საქმიანობიდან მიღებული ემისიის მთლიანი შემცირება შეადგენს 11,02 ტონას წელიწადში.

თელავი, საქართველო

მოდულური თბოსადგური სოფელ ფშაველის საბავშვო ბაღისთვის

ექსპლოატაციაში გაშვება: 2017 | გამოყენება: მოდულური თბოსადგური | იდეა და შესრულება: შპს Esco-S

პროექტი დაფინანსებულია USAID-ის მიერ მერთა შეთანხმების -ის ხელმომწერი – თელავის მუნიციპალიტეტისთვის

მზის და ბიომასის ენერგიის ჰიბრიდული გამოყენების სისტემა და შედგება შემდეგისგან:

 • ბიომასის გამანადგურებელი,
 • მცირე ზომის ბიომასის ჩიპების შენახვა,
 • ბიომასის ქვაბი,
 • ცხელი წყლის შესანახი ავზი, კონტროლი და მონიტორინგის სისტემა
 • და ფოტოელექტროენერგია, რომელიც სისტემას მიაწვდის საჭირო ელექტროენერგიით

ბიომასისა და მზის ენერგიის გამოყენება ცვლის ბუნებრივი აირის გამოყენებას და ყოველწლიურად გამოიმუშავებს 71997 კვტ/სთ-ს. ელექტროენერგიის წლიური წარმოება ფოტოელექტრული პანელებით შეადგენს 849 კვტ/სთ-ს. საპროექტო საქმიანობიდან მიღებული ემისიის მთლიანი შემცირება შეადგენს 28,8 ტონას წელიწადში.

ახალციხე, საქართველო

მზის ენერგიის პილოტური მეურნეობის დაარსება ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე

ექსპლოატაციაში გაშვება: 2015 | დანიშნულება: მზის PV სადგური | არქიტექტურა: LMN Architects

პროექტი მოიცავდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე 38,25 კვტ სიმძლავრის მზის PV სადგურის დაპროექტებას და დამონტაჟებას. დააფინანსა ახალციხის მუნიციპალიტეტმა და განხორციელდა შპს Esco-S-ის მიერ 2017 წლის ივლის-ოქტომბერში. სიმულაციის შედეგების მიხედვით, ელექტროენერგიის წლიური წარმოება შეადგენს 56,6-ს. მეგავატს, ხოლო დადგმულ სიმძლავრეზე წლიური გამოსავალი 1480 კვტ/სთ/კვტ/სთ pic/წელი. წლიური დანაზოგი  56980 კვტ/სთ, რაც შეადგენს 11965 ლარს. პროექტის განხორციელების შედეგად CO2 ემისიის შემცირება შეადგენს 11,9 ტონას წელიწადში

ბოლნისი, საქართველო

მზის ენერგიის გამოყენება ბოლნისში ცენტრალიზებული მზის მეურნეობის საშუალებით

ექსპლოატაციაში გაშვება: 2017 | გამოყენება: გათბობის სადგური | იდეა და შესრულება: შპს Esco-S

პროექტი: მზის ენერგიის გამოყენება ბოლნისში ცენტრალიზებული მზის მეურნეობის მეშვეობით
ჩატარების ადგილი: ქვემო ქართლის რეგიონი, ბოლნისი
განმახორციელებელი: დაბალი ემისიების განვითარების სტრატეგიების (EC-LEDS) სტრატეგიების გაძლიერება, სუფთა ენერგიის პროგრამა, Winrock International
პროექტის იდეა და შესრულება შპს Esco-S-ის მიერ.
პროექტის ბენეფიციარი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ელ სადგურის შემადგენლობა
65 ცალი ფოტოელექტრული კომპონენტები 255 ვტ. 24 V, 40X970X1670 მმ ჯამური სიმძლავრით 16,5 კვტ
ინვერტორი 3ფაზიანი, 15 კვტ

საკონფერენციო სივრცის დაჯავშნა

დაჯავშნეთ ჩვენი მწვანე საკონფერენციო ოთახები თქვენი კორპორატიული ღონისძიბების, ტრეინინგებისა და ვორქშოფებისთვის.

დაჯავშნა

0
  0
  ESCO-S Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop