ენერგოაუდიტი

ენერგომენეჯმენტი, შენობებისა და კომერციული ერთეულების ენერგოსაშვები

ენერგოსაშვები

ჩვენ ვფლობთ უნიკალურ ექსპერტულ ცოდნას ქართულ ბაზარზე კომპერციული ერთეულებისა და შენობებისათვის ენერგოსაშვებისა და ენერგოეფექტურობის სერთიფიცირებისთვის მომზადების მიმართულებით

კალკულაციები

გთავაზობთ ენერგო აუდიტის პროცესში აღმოჩენილი ენერგოეფექტურობის ინდიკატორების აბსოლიტურ და შედარებითი ღირებულებების კალკულაციას

გაზრდილი ეფექტიანობა

ჩვენ გაგიწევთ კონსულტაციას და გაგაცნობთ თქვენი საწარმოო და ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაციის ხერხებს გაზრდილი ენერგოეფექტიანობის მიზნით, რაც ფინანსური ხარჯების მნიშვნელოვან დანაზოგს მოგიტანთ

პარამეტრები

ჩვენ გავაანალიზებთ და შევაფსებთ უკვე არსებული სისტემების ენერგოეფექტურობის პარამეტრებს. შემოგთავაზებთ პოტენციურ ქმედებათა სიმულაციებს და განვსაზღვრავთ ენერგოეფექტურობის ღონისძიებათა სქემას.

საკონფერენციო სივრცის დაჯავშნა

დაჯავშნეთ ჩვენი მწვანე საკონფერენციო ოთახები თქვენი კორპორატიული ღონისძიბების, ტრეინინგებისა და ვორქშოფებისთვის.

დაჯავშნა

ენერგოაუდიტის მოთხოვნა

ენერგო აუდიტი

სახელი, გვარი(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
0
    0
    ESCO-S Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop