ესკო -ესის „მწვანე ინჟინერინგის ცენტრის“ გუნდი ევროკავშირის EU4ENERGY პროექტის „მწვანე კონსულტაციების“ ფარგლებში კომერციული ბანკების მომხმარებლებს საკუთარი ბიზნესების მწვანე რესტრუქტურიზაციაში ეხმარება

June 30, 2020

კომპანია ესკო-ესი ,,ბაზისბანკის” და ,,თბს” ბანკის კლიენტებს პროექტ რემისის დაკვეთით EU4ENERGY საგრანტო აპლიკაციების მომზადებასა და შემდგომ პროექტის „მწვანე კონსალტინგგი“-ს ფარგლებში საკუთარი ბიზნესების მწვანე სტრუქტურებად გარდაქმნაში ეხმარება. კონსულტაციები ინდუსტრიული სექტორისთვის (მშენებლობა, მანქანათმშენებლობა, კვების მრეწველობა და სხვა). მწვანე რესტრუქტურიზაციის პროცესების იმპლემენტაციას მოიცავს. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია, 20 კომპანიის რესტრუქტურიზაცია, რომელთა კონსულტაციის ღირებულებას სრულად ანაზღაურებს საგრანტო პროექტი.
კომპანია ,,გეობილდერსი’’ გრანტის ერთერთი ბენეფიციარია. საკონსულტაციო პაკეტი მოიცავს კომპანიის ენერგომენეჯმენტის დეტალურ ანალიზსს, თანამშრომელთა, ტრეინინგს, მწვანე რესტრუქტურიუზაციის კონცეფციის შედგენას და მის იმპლემენტაციას.
პროექტის ფარგლებში იგეგმება ერთი საპოლოტე ბინის ენერგობალანსის შედგენა და მისი ნულოვან ენერგმოხმარების ფაზაში გადაყვანა.
კოვიდ-19-ის რეგულაციებიდან გამომდინარე, სამუშაოები ონლაინ რეჟიმშია გადაყვანილი. ექსპერტები ამ პროცესებს სათანდო ფილტრებით ახორციელებენ და ,,გეობილდერსის’’ ხელმძღვანელობას პერიოდულ ინფორმაციას აწვდიან.
-„ეს მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ჩვენი კომპანიისთვის. მწვანე რესტრუქტურიზაციის მიმართულებით, დიდი იმედი გვაქვს, შესაძლებლობა მოგვეცემა, კორელაციაში მოვიდეთ ახალ კანონთან „ენერგოეფექტიანობის შესახებ.“ შეიძლება ითქვას, რომ ამ მიმართულებაში პიონერები ვართ. გავეცანით არაერთ ინოვაციურ მიდგომას სამშენებლო სექტორში. ვიგრძენით, ენერგოეფექტიანი მიდგომების მიმზიდველობა და მიზანშეწონილობა რესურსეფექტური მართვის მეთოდოლოგიების განხორციელებისთვის.“ აღნიშნა შპს ,,გეობილდერსის’’ -დირექტორმა ლევან ცაავამ.

საკონფერენციო სივრცის დაჯავშნა

დაჯავშნეთ ჩვენი მწვანე საკონფერენციო ოთახები თქვენი კორპორატიული ღონისძიბების, ტრეინინგებისა და ვორქშოფებისთვის.

დაჯავშნა

0
    0
    ESCO-S Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop