ბაზალეთის მწვანე ინჟინერიის ცენტრი განახლებადი ენერგოწყაროების გენერაციის ტექნოლოგიების სერთიფიცირებულ მემონტაჟებს მოამზადებს

შპს ESCO-S ის მწვანე ინჟინერიის ცენტრმა  USAID პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამის დაფინანსებთ დაიწყო მწვანე ეკონომიკაში   სასწავლო პროგრამის შემუშავება და პილოტირება.

პროგრამა 2023 წლის 4 სექტემბერს დაიწყო და შეეხება:

ავტომატური ჰიბრიდული ენერგეტიკული სისტემების ინსტალაცია და მომსახურების მემონტაჟე სპეციალისტების აკრედიტირებული სასწავლო მოდულის შექმნას. რომლის შედგეი იქნება სერთიფიცირებული მემონტაჟეების/მოვლა პატრონობის სპეციალისტები  მომზადება გადამზადება განახლებადი ენერგო წყაროების უტილიზატორების ჰიბრიდული ოპერირებისვთვის.

               

ამ მიზნით მომდევნო 12 თვის განმავლობაში:

2023 წლის 8 სექტემბერს შედგა შეხვედრა პროექტის მუშა ჯგუფსა და განათლების ხარისხის კონტროლის სააგენტოს წარმომადგელებს შორის. შეხვედრის დროს დამსწტრეებმა განიხილეს შპს ESCO-S ის სააკრედიტაციო განაცხადი გაესაბრნენ დარგის სპეციალისთბს და პროგრამის ხელძღვანელს დაგეგმეს სასწავლო მოდულის არქიტექტურა და მოამზადეს დროში აქტიურობის გეგმა რომლის მიხედვთაც დაიწყეს მუშაობა სასწავლო სილაბუსების და სასწავლო ლიტერატურის შექმნაზე.

მუშა ჟგუფის შემდგომი შეხვდრა დაინიშნა 2023 წლის 8 ოქტომბერს.

საკონფერენციო სივრცის დაჯავშნა

დაჯავშნეთ ჩვენი მწვანე საკონფერენციო ოთახები თქვენი კორპორატიული ღონისძიბების, ტრეინინგებისა და ვორქშოფებისთვის.

დაჯავშნა

0
    0
    ESCO-S Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop