საქართველოში ძლიერი ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიის ბაზრის განვითარების ხელშესაწყობად კომპანია ესკო-ესსა და მწვანე ზრდის ფონდის ტექნიკური დახმარების პროგრამას შორის ხელშეკრულება გაფორმდა

 კომპანია  ესკო-ესსა და  მწვანე ზრდის ფონდის  ტექნიკური დახმარების პროგრამას შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის მიზანია საქართველოში ძლიერი ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა. შედეგად კომპანია ესკოესს 10000 ევროს ოდენობის საგრანტო დაფინანსება გადაეცა.

პროექტის ფარგლებში ესკო-ესს გადაეცემა საკონსულტაციო პაკეტი რომელიც მოიცავს საერთაშორისო ექსპერტების კონსულტაციებს.

კონსულტანტი განახორციელებს ESCO-S-ის მიერ მომზადებული წარმოების პროცესის ტექნიკური პროექტის შესწავლას  და ამის საფუძველზე წარმოადგენს პროდუქტის დამზადების სრული საწარმოო ჯაჭვის ხარისხის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროტოკოლებს, რომლიც  ESCO-S-ის მიერ დაინერგება ახლადშექმნილ საწარმოში.

ეს კომპანიას საშუალებას მისცემს,  განახორციელოს   კლიმატის მწვანე ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის 30,000 ბენეფიციარისათვის კონკრეტული დიზაინის, მაღალი ენერგოეფექტურობის და უსაფრთხო ბიომასის ღუმელების მიწოდება.

ამ ღუმელების სერთიფიცირების მიზნით, აუცილებელია, კონსულტანტის მიერ შემოთავაზებული ხარისხის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის  გეგმა შესაბამისობაში იყოს მყარ საწვავზე მომუშავე ენერგოეფექტური ღუმელების ხარისხისა და წარმოების უსაფრთხოების კონტროლისა და სერთიფიცირების ევროპულ  სტანდარტებთან ( PREN13240(MAIN) და HAACCP). 

კონსულტანტის მიერ  განხორციელდება შემდეგი ქმედებები:

  1.  ESCO- S-ის მიერ შეძენილ იქნება ის სტანდარტები, რომელთა დანერგვაც უნდა მოხდეს.
  2. საწარმოო პროცესის ტექნიკური დოკუმენტაციის საფუძველზე და ზემოთ მითითებული სტანდარტების მოთხოვნების გათვალისწინებით კონსულტანტი მოამზადებს სამი სხვადასხვა ტიპის პროტოკოლს

დამუშავებული პროტოკოლები ორიენტირებული იქნება საწარმოო პროცესში იმ კრიტიკულ წერტილებზე, რომლებიც განსაზღვრავენ ხარისხს და უსაფრთხოებას, ასევე ენერგოეფექტურობას.  კონსულტატმა უნდა მოამზადოს სპეციალური მასალა ამ პროტოკოლებთან დაკავშირებულ ტრეინინგებზე და ჩაატაროს ტრეინინგები ESCO-S-ის თანამშრომლებისათვის.

კონსულტანტი მოამზადებს ღუმელების ინსტალაციის და მოვლა პატრონობის მეგზურს, რომლის  შემადგენლებიც იქნება ინსტრუქციები ღუმლების ექსპლოატაციის პროცესებისთვის და 2-3  წუთიანი ვიდეო ინსტრუქცია იგივე საკითხებზე.

 ღუმელების და ბიო-საწვავის ტექნიკური მახასიათებლების და ენერგოეფექტურობის დამდგენი ლაბორატორიის სამუშაო პროცესების მართვის დოკუმენტი. ეს არის იმ  უმნიშვნელოვანესი გამოწვევის გდაჭრის გზა, რომელიც  მწვანე კლიმატის ფონდის საგრანტო პროექტის FP132: Enabling Implementation of Forest Sector Reform in Georgia to Reduce GHG Emissions from Forest Degradation მეორე კომპონენტის პროფესიული გადაწყვეტის შესაძლებლობას იძლევა.

საკონფერენციო სივრცის დაჯავშნა

დაჯავშნეთ ჩვენი მწვანე საკონფერენციო ოთახები თქვენი კორპორატიული ღონისძიბების, ტრეინინგებისა და ვორქშოფებისთვის.

დაჯავშნა

0
    0
    ESCO-S Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop