პარტნიორობა პროექტში ,,საქართველოს კლიმატ-ტექნოლოგიების საჭიროებების შეფასების განახლება და პრიორიტეტული ტექნოლოგიებისათვის მათი შემოტანისა და გავრცელების საგზაო რუკის მომზადება’’

ესკო-ესი პროექტის  ,,საქართველოს კლიმატ-ტექნოლოგიების საჭიროებების შეფასების განახლება და პრიორიტეტული ტექნოლოგიებისათვის მათი შემოტანისა და გავრცელების საგზაო რუკის მომზადება’’ პარტნიორია

პროექტს „მდგრადი განვითარების ცენტრი – რემისია“ ესკო-ესთან და ISET Policy Institute -თან  პარტნიორობით ახორციელებს.

პროექტის მიზანია,  დახმარება გაუწიოს საქართველოს მთავრობას კლიმატ-ტექნოლოგიების საჭიროებების შეფასებასა (TNA) და პრიორიტეტული ტექნოლოგიების დანერგვის გეგმის შემუშავებაში. პროექტის განხორციელების შედეგად, ქვეყნის მიერ შერჩეული პრიორიტეტული სექტორებისათვის უნდა მოხდეს კლიმატ-ტექნოლოგიების შერჩევა და გავრცელება, რათა საქართველომ წარმატებით შეძლოს კლიმატის ცვლილების კონვენციისა და მისი პარიზის შეთანხმების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება და კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე ეფექტური/მდგრადი რეაგირება. პროექტის შედეგები თანხვედრაში უნდა იყოს კლიმატის ეროვნულ პოლიტიკასთან, პარიზის შეთანხმების ფარგლებში საქართველოს მიერ განსაზღვრულ ეროვნულ წვლილთან (NDC), კლიმატის ცვლილების სამოქმედო გეგმასთან, გრძელვადიანი დაბალემისიანი განვითარების პრიორიტეტებთან და გაითვალისწინოს „კლიმატის მწვანე ფონდში“ ქვეყნის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტული მიმართულებები და პროექტების კონცეფციები. პროექტის მიერ დადებულმა შედეგებმა ხელი უნდა შეუწყოს სათბურის გაზების ემისიების შემცირებას, საადაპტაციო ტექნოლოგიების შემოტანას და გავრცელებას.

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს მდგრადი განვითარების გრძელვადიანი მიზნებისა და ვალდებულებების განხორციელებას, მწვანე ბიზნესის ზრდის წახალისებას, სათბურის გაზების ემისიების შემცირებას და ეკონომიკაში ტრანსფორმაციული ცვლილებების უზრუნველყოფას. პროექტი ხორციელდება „კლიმატის მწვანე ფონდის“ (GCF) მხარდაჭერით.

 

საკონფერენციო სივრცის დაჯავშნა

დაჯავშნეთ ჩვენი მწვანე საკონფერენციო ოთახები თქვენი კორპორატიული ღონისძიბების, ტრეინინგებისა და ვორქშოფებისთვის.

დაჯავშნა

0
    0
    ESCO-S Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop