შეხვედრა კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე

პროექტის ფარგლებში „საქართველოს კლიმატ ტექნოლოგიების საჭიროებების შეფასება, პრიორიტეტული ტექნოლოგიების შემოტანის და გავრცელების საგზაო რუქის მომზადება“  შპს ესკო-ესისა და რემისისს მიერ  2022 წლის 28-31 მარტს, ეკონომიკის ყველაზე კრიტიკულ სექტორებში კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირების მიზნით  დაინტერესებული მხარეების შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრაზე შეჯამეს პროექტის განხორციელების პირველი ეტაპი, რომელზეც  მრავალკრიტერიუმიანი  გადაწყვეტყილებების მიღების ანალიზის გზით შერჩეული იქნა  ოთხი პრიორიტეტული სექტორი: სოფლის მეურნეობა, შენობები, ტრანსპორტი და ენერგეტიკა. დარგის ექსპერტებმა წარმოადგინეს შერჩეული სექტორების ძირითადი მახასიათებლები და ის კრიტერიუმები, რომლიც საფუძვლად დაედო მრავალკრიტერიუმიან ანალიზსს.  სამუშაო ჯგუფებში განხილული იქნა ცალკეული სექტორების ის ტექნოლოგიები, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ კლიმატის ცვლილების ადაპტაციის და მითიგაციის ამოცანების განხილვის პროცესებში.

კომპანია ესკო-ესის ექსპერტებმა არჩილ პაპავამ, ლევან ნათაძემ და ზაალ ხელაძემ  განხილვისთვის წარმოადგინეს ის პროექტები, რომლის დანერგვაც მათი აზრით ხელს შეუწყობს შერჩეულ სექტორებში კლიმატ-ტექნოლოგიების განვითარებას. რამოდენინმე  მათგანი შემდგომი განხილვებისთვის შეირჩა .

საკონფერენციო სივრცის დაჯავშნა

დაჯავშნეთ ჩვენი მწვანე საკონფერენციო ოთახები თქვენი კორპორატიული ღონისძიბების, ტრეინინგებისა და ვორქშოფებისთვის.

დაჯავშნა

0
    0
    ESCO-S Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop